19 tháng 8, 2007

Olympic cho người thích đùa

Flash này tải từ trên net về lâu rồi để xem, hình như từ jokes4all.net (fun clips) ?


Thấy vui, trưng lên ... cho ai có "máu tếu" thì góp tiếng cừơi ... chơi.Không có nhận xét nào: