20 tháng 8, 2007

Pleasure time, leisure time

Pleasure time, leisure time. magnify
(photo Vied Bi)


Người hạnh phúc thấy thời gian sống ... hạnh phúc ! (chuyện ! đương nhiên ! hề hề).
Đó là pleasure time hay leisure time ?

Hỏi vậy bởi hạnh phúc có vẻ như rất riêng với từng "gu" người, "chuẩn hạnh phúc" cũng rất riêng cho từng loại "tạng" người ? "Kinh nghiệm" hạnh phúc rất là ... sắc sắc không không (với người này vậy người kia khác, lúc này thế đấy lúc kia chắc gì) ?

Khó lắm khó lắm.
Hỏi vậy Sống hạnh phúc pleasure time hay leisure time ?
Sống nghiệm nghị, sống gồng (chuẩn ... ngườờời mẫu mực) hay sống à ơi thiên địa (chuẩn ... tiên sư) để thấy hạnh phúc?
Hạnh phúc là cái sẳn tại hay phải cố phải tìm !
Hạnh phúc là thách đố cố gắng dù nổ lực có phi phi phì phì ?
Hay hạnh phúc là tự do buông, tàng tàng cho nước cứ chảy, bèo cứ trôi lửng lơ ngụp bồng ...

Hỏi vậy bởi học trò học : học thiệt hay học cho ... "có tụ", thế nào là ... pleasure / leisure time ? Học cho giỏi hay học cho ... sướng ? Học nổ lực : có khổ thấy ông bà ông vải hay thấy niềm vui phấn đấu thành công ? Học phất phơ : thấy vui ... hết biết hay thấy nhạt phèo vô vị ? Không thi, không đậu không rớt ... thì học trò học trong pleasure time hay leisure time ?

Hỏi vậy bởi thầy dạy trò học : dạy nghiêm hay dạy ... nghỉ, dạy thế nào thấy pleasure / leisure time ? Dạy cho cực rồi nhìn những đôi mắt "bơi"... phê phê đau gì ? Dạy cho ... khổ để những mặt trò đậu ... tí tửng thấy mà hể hả ? Không thi, không có tin báo đậu rớt, có chắc ông thầy ... xoa xoa ? Pleasure time / Leisure time là giờ học, là giờ dạy hay giờ ... đậu xong ?


Hỏi vậy bởi pleasure mà phải cực nhọc tìm, phải cố mà chưa chắc "đoạt", cắt cớ sao "gọi là" hạnh phúc ? Còn gì gì cũng tự nhiên tự tại, thư giãn cho ... "leisure" mút mùa, thì có chắc thấy được leisure time "thiệt" màu gì ?


Lòng cứ bâng khuâng, nhớ ngày dạy thi rồi LẠI dạy thi , bẻ một đầu phấn đếm pleasure time , bẻ tiếp đếm leisure time, bẻ đến tàn viên phấn bói ... đâu pleasure time đâu leisure time ?


tPhương

Không có nhận xét nào: