18 tháng 8, 2007

Nước, rượu ?


nhẹ nổi nặng chìm !tPhương

Không có nhận xét nào: