20 tháng 8, 2007

Đá, đấu

(*) on Clip.vn posted by cutimc

he he,
ra thế 4 chân thua ... 2 cẳng
anh hùng đâu há phải ... BỤNG TO ?

tphương

Không có nhận xét nào: