17 tháng 3, 2009

ảnh đẹp quá !

Image Hosted by ImageShack.us

Tấm hình này thật xúc động !
Poster, "Freedom from Fear," 1941-1945 by Norman Rockwell

Ta nhìn ảnh ? hay ảnh nhìn ta ?

tPhuong

Thursday October 2, 2008 - 07:51pm

Không có nhận xét nào: