17 tháng 3, 2009

Loài Sơn nữ (*)

Image Hosted by ImageShack.us
nắng chiều - ảnh Tuyết Minh (from www.vapa.org.vn)

(*) thơ Bùi Giáng

Gánh than lên bán Chợ Trời
Thiên thần xúm hỏi : Em người ở đâu
Thưa rằng : Em ở rất lâu
Trần gian dưới đó dãi dầu liên miên
Bảo rằng : Chưa rõ tuổi tên
Thưa rằng : tên tuổi là em đây rồi
Nghĩa là Sơn Nữ đó thôi
Hỏi rằng : Sao chẳng thấy môi em cười
Thưa rằng : Cười gượng không vui
Nên đành mím miệng một đời cho qua
Hỏi rằng : Dười đó bông hoa
Nở vào mùa hạ hay là mùa xuân
Thưa rằng : Cái đó em quên
Vì chung lo đốt than nên không nhìn
Hỏi rằng : Một chút của tin
Muốn trao em giữ em xin thứ gì
Thưa rằng : Em chẳng biết chi
Hỏi rằng : Em thích xiêm y không nào
Thưa rằng : Dày mỏng ra sao
Bảo rằng : Toàn gấm lụa đào nhung hoa
Thưa rằng : Chẳng hợp màu da
Toàn thân như Hội Chà Là em đen
Bảo rằng : Hãy tắm Suối Tiên
Một giờ sau sẽ đổi đen ra hồng
Thưa rằng : Em có tấm chồng
Yêu màu da cũ - kiếu ông em về

(thơ : Bùi giáng)

Friday February 27, 2009 - 12:24am

Không có nhận xét nào: