17 tháng 3, 2009

chút riêng xin một cõi này

333 magnify

(photo phuonga)

70 năm tình ca Việt Nam

ừ thôi ta về, trời mưa giông tố ...

về thôi, tặng bạn "du ca"

tphuonga

Monday October 6, 2008 - 11:02pm

Không có nhận xét nào: