17 tháng 3, 2009

Sương

333 magnify
(photo phuonga)

Sáng sớm đứng trên cầu SG nhìn ra xa mà thấy in như có tấm màn bụi ngầu trùm thành phố mình ! Thấy sợ thành phố, thấy giận cái khói ! Thấy nghẹt, thấy bực, thấy ghét, ta bỏ đi trốn ... đâu !

Rồi chợt thèm cái lạnh, nhớ cái êm ắng, ráng bò lên Đàlạt lặng nghe thông gù ngắm tấm màn đục ... sương - hôm nay thì còn, mai kia ai biết ! (Đà Lạt sắp lên chức "thành phố lọai 1" rùi, sẽ lại bụi khói mịt mờ đông vui !)

Phen này rủ ai đi mót sương Đà Lạt "di tản" về thành phố mình, thay cho tấm màn bụi khói cũ của ta ?

Sương thiệt nha, à xin thêm ... dấu sắc nữa !

tphuong

Wednesday September 3, 2008 - 07:31am

Không có nhận xét nào: