17 tháng 3, 2009

Ngon nào ngon nào

333 magnify
(photo : 5904_s_kreativ_s_fruktami_20)

good boy ! good boy !

Bé ở nước ngòai học nói tiếng Việt , mới nghe thấy ... ô là lạ :
" dạ, NGƯỜI cá ngon NHIỀU
" thưa bác, biển có NGON không ? ..
Ra sức dạy con bạn : Ngon, Tốt, Đẹp v.v... = OK OK ... ! bỗng giật mình. Đủ chưa ? Ơ hơ, ta lắng nghe tiếng ta ... ô là là

- sao khỏe không ? - NGON lành ! (= khỏe)
- bài thi thế nào ? - NGON ăn ! (= dễ)
- ngó bộ NGON mắt chưa ? (= đẹp)
- ngủ NGON há ? (= sướng)
- NGON nè, NGON nè ! (= cho chết !)

- ... ngon không con ?
- dạ ngon ngon.
- mà có ... "tốt" không ?
- dạ tốt tốt.
- sao "ba phải" vậy ? NGON ... là ngon, tốt là ... tốt, đẹp là ... đẹp chứ ? (mà đẹp là ... ngon, tốt là ngon, dễ cũng là ngon ...???)


- thôi, ai NGON ... dạy đi ? (= giỏi)

tphuong (chạy)

Sunday August 24, 2008 - 07:55pm

Không có nhận xét nào: