17 tháng 3, 2009

Sân trường 5/9

333 magnify

Biểu stand up , dạ, đứng :

Biểu sit down, dạ, ngồi :

Biểu go, dạ, đi :

Biểu run, dạ, chạy :

Image Hosted by ImageShack.us

Biểu, ờ , mà không biểu bay, hà hà, cứ ... bay

Image Hosted by ImageShack.us

... GIỎI thật !

tphuong

P/S :lể khai giảng

Saturday September 6, 2008 - 10:54am

Không có nhận xét nào: