17 tháng 3, 2009

Vũng Tàu có gì ... lọa chưa ?

vũng tàu có gì lọa ... chưa you
mai anh về ... Việt có còn ngoan ?

Phải hỏi kỹ kỹ vậy vì lúc nầy ta như ... ở ngòai vùng phủ sóng, Hứa thế Hữu ... tài Ma Chiến Hữu với "chủ nghĩa anh hùng" gì gì cũng hết ... biết !
Bài thơ này chẳng thể nào ngâm
Khi chữ nghĩa đứng xếp hàng giận dữ
(bùi chí vinh)

Giận ? nực nội trong người, hỏi rằng tắm không tắm không sao không ?
Tắm, không tắm, không, sao không ?
à, vậy thì : tắm không, tắm không, sao không ?
Dông ra Vũng tàu, tém

Image Hosted by ImageShack.us
Hú húu ... Dances with ... Waves, dựng sóng lên này, này

Image Hosted by ImageShack.us

Hát rằng còn trời còn đất ...

Image Hosted by ImageShack.us

... còn non nước ? (... đừng bán ?)

Image Hosted by ImageShack.us

thì đừng gọi Vũng tàu thành ... vũng Tàu

Image Hosted by ImageShack.us

Khựa ! Khựa ! Khựa ! con xin :

Image Hosted by ImageShack.us

tphuong

Thursday March 5, 2009 - 11:49pm

Không có nhận xét nào: