17 tháng 3, 2009

Đất nước tôi ...

đất nước tôi nhỏ có thủ đô to
thủ đô to có những con đường nhỏ
con đường nhỏ có những biệt thự to
biệt thự to có bà vợ nhỏ
bà vợ nhỏ của những quan to
quan to nhưng xách cặp nhỏ
cặp nhỏ nhưng có dự án to
dự án to nhưng kết quả nhỏ
kết quả nhỏ nhưng thất thoát to
thất thoát to nhưng hình phạt nhỏ
hình phạt nhỏ nhưng ...

xỉn rùi, hổng nhớ nữa !

tphuong kính bái
(copy from nhân sĩ Bắc Hà)

Saturday February 21, 2009 - 02:24pm

Không có nhận xét nào: