17 tháng 3, 2009

đầu đường cuối đường

Con đường được chia làm mấy khúc ? Không chia theo các ngã ba, ngả tư đâu. Thử chia một cách chung chung ... linh động : đầu / cuối (chơi tìm ... 7 điểm ... khác nhau ?)

đầu đường Nguyễn Huệ

Image Hosted by ImageShack.us

cuối đường Nguyễn Huệ

Image Hosted by ImageShack.us

đầu đường Lê Lợi

Image Hosted by ImageShack.us

cuối đường Lê Lợi

Image Hosted by ImageShack.us

chặn đầu khóa đuôi hả ? thì thôi quay về khúc giữa vậy a !
khúc lòng, khúc mình há há ?

nè Nguyễn Huệ

Image Hosted by ImageShack.us

nè Lê Lợi

Image Hosted by ImageShack.us


ke ke ke !!!

tphuong

Wednesday January 28, 2009 - 12:29am

Không có nhận xét nào: