17 tháng 3, 2009

Nha Trang lên Đà lạt

333 magnify

đi bằng đường mới ( dài 130 km, theo trục Khánh Lê - Khánh Vĩnh - Lâm Đồng, qua Bidoup - Núi Bà - vườn quốc gia có tài nguyên sinh học đa dạng)

Image Hosted by ImageShack.us


tphuong (hè 7,2008)
Friday August 8, 2008 - 12:29am

Không có nhận xét nào: