17 tháng 3, 2009

cái nhà

nhà ... nhông nhông ?

Image Hosted by ImageShack.us

nhà ... ngất ngưởng !

Image Hosted by ImageShack.us


nhà, ừm ... tí toe ?

Image Hosted by ImageShack.us

nhà ... lêu xiêu !

Image Hosted by ImageShack.us

thì cũng "cái nhà" :

cái nhà là nhà của ta, ông cố ông cha lập ra , cháu con ta phải gìn giữ lấy, muôn năm với nước non nhà

xóm làng là làng của ta , xương máu ông cha làm ra ...(*)

xưa hát và còn hát !!!

cái nhà là nhà của ta ...

tphuong
(*)sorry, không nhớ tên tác giả !

Wednesday February 25, 2009 - 01:14pm

Không có nhận xét nào: