17 tháng 3, 2009

Chùa

Image Hosted by ImageShack.us

(photo phuonga, trên Đàlạt)

"đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết,
đêm qua sân trước một cành mai"
Thiền sư Mẫn Giác

Tuesday September 30, 2008 - 09:44pm

Không có nhận xét nào: