17 tháng 3, 2009

Cười lá la ...

Lời phi lộ : cười là mười thang thuốc bổ ... Khoanh tay xin Bà, bạn bè, em cháu có hình "bị" chộ ở đây :

" Bụng lớn năng dung, dung những điều khó ...
Miệng cười hỉ xả, xả những điều nhảm nhít ở ... đây !"

cười tam ca ?
cười nghẽo ra
cười mí ta
cười hí ha
cười ý ... nha !
cười ... hết ga
cười nết na
cười với hoa
cười ... sướng nha !
cười kha kha ...
cười ... hết la !
cười nheo ... ta
cười hít ha
cười tít ta
cười kiếm ... a ?
cười xúyt xoa
cười ... lí la
cười ... cinéma
cười ... apsara
cười ... úm ba la

(tòan bộ ảnh "sưu tầm nhị thập kiểu cười" chộp gia đình MK ở ĐàLạt mấy ngày qua. Đóng dấu "copy right" xin học trò đừng rinh đi ... đàm tiếu)

tphương, cười ... thiết tha !

P/S : bài đã post :

* Aai xe ôm ?

Không có nhận xét nào: