17 tháng 3, 2009

Geri's game

333 magnify

Geri's game from Bixaranimation on YouTube

Geri Đánh Cờ
Thiếu bạn cùng chơi có sá gì
Ta ngồi độc diễn khó khăn chi
Đeo gương nhíu trán xem mà tội
Bỏ kiếng khoanh tay ngó cũng chì
Lúc giả tinh anh dồn nước bước
Khi vờ chậm lụt phá đường đi
Ngờ thua hoá thắng, hai thành một
Lãnh thưởng.. hàm răng khoái cực kỳ !
Vntvnd
(07/09/2008)
Cám ơn bạn nhacnguyen15@yahoo.com đã gửi
và xin mời các ... Cụ cùng xem, ha ha

tphuong
Thursday September 11, 2008 - 12:14pm

Không có nhận xét nào: