17 tháng 3, 2009

CờCờ NÃO cờ NAO

làm sao ... đau mắt !phuonga

P/S : bài đã post :

* Dởm !

* Tôn phu nhân quy Thục ... rùi !

Không có nhận xét nào: