17 tháng 3, 2009

Nghe sóng biển

Nghe sóng biển ...
333 magnify

Nghe sóng biển, như nghe bài nhạc rất đều : ào tiếng gió, rồi òam tiếng nước vổ bờ, rồi tiếng nước rút chạy êm xa, rõ đến chẳng cần nhìn cũng thấy ! Đó sóng đánh bờ, rồi sóng vổ bờ, bài bản đều đều ....Hình như biển nào cũng y một bài ca ? Khác chăng là ở cái địa danh ? Tôi ở Bình Định - Phú Yên, thì tên biển là Gềnh Đá Đĩa, là Bãi Bàu, là Quy Hòa ... Mà địa danh khen ai khéo đặt. Gềnh đá dĩa y như những chiếc dĩa, xếp, úp thứ tự lớp lang. Bãi Bàu như khuyết một vòng cung núi quây ba mặt. Và Quy Hòa tên hiền giản dị như ước lành mà bao bệnh nhân chiến đấu trong nổi đớn đau chỉ mong cầu !


Nghe sóng biển, có nghe mà đố biết ai xếp đá đĩa lớp lớp tầng tầng ...


Nghe sóng biển, bãi Bàu nào thấy ai bàu mà bãi khuyết ...


Nghe sóng biển, ở trại phong Quy Hòa để thấm an ủi vô bờ bởi đời còn bao lương y, bao dì phước ...

Ai nghe sóng biển ? nào ai nghe bằng MẮT cùng ?

tphương

P/S : bài đã post:
* Tắm với cá
* Cuốn theo chiều gió ?
* Màu của Sóng ..?

Không có nhận xét nào: