17 tháng 3, 2009

Phát thưởng (final)

Phát thưởng (final), 2008
221 magnify

Hè, vẫn biết hè rồi mà nghe sao như ... trật một nhịp, ngỡ ngàng ? Dạy đến phút cuối, dành phút cuối buông viên phấn để chỉ vỏn vẹn một lời chúc học trò trước mùa thi !

Ngắn quá ! Mà lòng thì mênh mang như sân trường hôm nay thôi bày áo trắng, thêng thang lạ !

Vắng đến buồn. Chào giờ ra chơi cuối của trò, tan bày áo trắng
mà thấy bóng hình giờ ra chơi cuối nào của ta

đã xa lâu rồi !!!
Do Re Mi ...

tPhuong

P/S : bài đã post :

* Quà chia tay.
* Giờ ra chơi cuối.
*
Dễ thương một

Không có nhận xét nào: