17 tháng 3, 2009

Phát thưởng (1)

Phát thưởng (1), 2008
333 magnify


mời xem tiếp (2), (3), (4) ... (vì trên 500 photos, post không kịp)

tPhuong


P/S : bài đã post :
* Mỗi thầy cô là ...
* nửa đời hưong phấn (*)

Không có nhận xét nào: