17 tháng 3, 2009

Phát thưởng (4)

Phát thưởng (4), 2008
250 magnify

hình post theo thứ tự chụp (... up lên net mà không sắp xếp)
Ai lãnh thưởng trước thì có hình trườc, ai lãnh sau ... xem hình sau
còn ... cái đuôi đi sau rốttPhuong

P/S : bài đã post :
* Áo trắng
* Thần tượng !

Không có nhận xét nào: