17 tháng 3, 2009

Phát thưởng (5)

Phát thường (5), 2008
266 magnify
còn tiếp ...
tphuong

P/S : bài đã post
* Tài giỏi (**)
* "Lơ" lái đò

Không có nhận xét nào: