17 tháng 3, 2009

Phát thưởng (6)

Phát thưởng (6), 2008
333 magnifykhông có máy ảnh ? không có người thân đi cùng dự lãnh thưởng ?
vẫn có hình chứ ?phải có chứ
- vì trò là hs MK


tphương nói (?)
(lấy hình ở đây về ... tự in lấy, hề hề)


P/S : bài đã post :
*
Dám bảo mình xấu, dám cho mình đẹp ?
*
Chim họa mi hót

Không có nhận xét nào: